การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

  • สั่งสินค้า และโอนเงิน ก่อน 12:00น. สามารถ จัดส่งสินค้าภายในวันที่สั่งซื้อ
  • สั่งสินค้า และโอนเงิน หลัง 12:00น. จะทำการ จัดส่งสินค้าในวันถัดไป


* กรุณาโทรติดต่อฝ่ายขายเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยก่อนโอนเงิน โดยเช็คว่ามี สินค้าครบถ้วน และยอดเงินถูกต้องหรือไม่